Ochranné známky.

Chraňte si svoje duševní vlastnictví.

Chcete registrovat ochrannou známku vašeho loga, jména vaší firmy, projektu nebo slogan? Jste na správném místě. Registrace ochranné známky profesionálně, rychle a online.
GET STARTED

Získejte ověření registrovatelnosti vaší známky ZDARMA do 48 hodin.

01

Rešerše dostupnosti národních a EU ochranných známek.

Nestačí se podívat do databáze. Používá někdo nesnadno odlišitelný název,  není to obecné, je to v souladu s legislativou?
02

Registrace národních a EU ochranných známek.

Zpracování a podání přihlášky k registraci národní a EU ochranné známky, příprava námitek proti zápisu ochranné známky. 
03

Prodlužování ochranných známek.

Platnost ochranné známky je 10 let. Platnost se prodlužuje na základě žádosti nejpozději poslední den platnosti.
04

Granty na úřední poplatky EUIPO do konce roku 2024

Získejte až 1000 EUR za poplatky za registraci ochranných známek. Ušetřete 75% za zápis národní nebo EU známky.

Co je
ochranná známka

Zvýšení hodnoty vaši značky
  • Odlišení od konkurence

    Ochrannou známkou je jakékoliv označení, tvořené zejména slovy, včetně osobních jmen, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a je schopno být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.
  • Druhy ochranných známek

    Slovní, prostorová, poziční, zvuková, multimediální, hologramová a pohybová ochranná známka. Jakou ochrannou známku potřebujete právě vy a vaše značka?.

Jednoduše, spolehlivě online!

Don't cycle through dozens of templates. Your smart website is made just for you, with a unique style and design. Make quick updates and each month our team will analyze your website and make recommendations just for you.
GET STARTED

Smart
Integrations

Up is opinion message manners correct hearing husband my. Disposing commanded dashwoods cordially.

Jak to probíhá

Impossible considered invitation him men instrument saw celebrated
 unpleasant. Put rest and must set kind next many near nay.

Cesta za ochrannou známkou  

První ochrannou známku jsem si zaregistrovala pro sebe 23. 12. 2002. Následovaly další a věřím, že se k nim přidá i ta vaše.
GET STARTED
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram